میکروتیک به پارسی

منو

برخی از مشتریان کتاب ها و کلاس های میکروتیک به پارسی

خوشحالیم که شایسته اعتماد شما عزیزان بوده ایم.در ادامه لیست برخی از مشتریان محصولات میکروتیک به پارسی را مشاهده می کنید

- آموزشکده سما تبریز-هتل داریوش کیش

- آموزش و پرورش تبریز

-اداره کل استاندارد استان اصفهان

- شهرداری نیشابور

- دانشگاه دریانوردی چابهار

-انجمن علمی دانشچویی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سیستان و بلوچستان

-شرکت پلیمر بوشهر

-دانشگاه کوثر

-شرکت بهپردازان داده های شی گرا

و بیش از هفت هزار نفر که ما را برای آموزش میکروتیک انتخاب کرده اندگروه آموزشی میکروتیک به پارسی - فقط میکروتیک تخصص ماست