میکروتیک به پارسی

منو

تاریخچه میکروتیک به پارسی

تاریخچه میکروتیک به پارسی

۱۳۸۸ -شروع به کار

۱۳۸۸- آموزش گام به گام پیکربندی مسیریاب های میکروتیک – آمادگی آزمون MTCNA

۱۳۹۰-مرجع سریع پیکربندی شبکه های میکروتیک

۱۳۹۰- امنیت در شبکه های میکروتیک

۱۳۹۱- مدیریت کاربران شبکه های میکروتیک آمادگی آزمون MTCUME

۱۳۹۱- شبکه های بی سیم میکروتیک آمادگی آزمون MTCWE

۱۳۹۲- مباجث مسیریابی شبکه های میکروتیک آمادگی آزمون MTCRE

۱۳۹۳- هشت آزمون میکروتیک

۱۳۹۳- شروع برگزاری کلاس های آموزشی در سرتاسر ایران