میکروتیک به پارسی

منو

همایش کاربران میکروتیک

گروه میکروتیک به پارسی – در ادامه مجموعه همایش های کاربران میکروتیک , این بار میکروتیک در قبرس میزبان کاربران است. مطابق برنامه های متداول در این مجموعه گردهمایی ها ارائه محصولات جدید , آموزش در برخی موارد و همچنین برگزاری دوره های رسمی آموزش و آزمون از جمله مواردی است که در این گردهمایی انجام خواهد شد.

دسته :  اخبار میکروتیک