میکروتیک از نسخه ۶٫۲۸ قابلیت RoMon را که پیش از این در فهرست tools قرار داشت به صورت یک گزینه مستقل در آورده است. به زودی یک آموزش مفصل در این باره تقدیم خواهد شد.